Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van Bora Bora Media. Hoewel bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Bora Bora Media niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist en actueel is. Bora Bora Media aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Bora Bora Media sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Bora Bora Media is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website’s van derden welke doorgelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Bora Bora Media.